Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: bip.gok.sadowne.pl

Treść strony

Zarządzenia 1/2023

Metryka

 • data wytworzenia: 2023-03-31
 • opublikował: Marcin Skarpetowski
  data publikacji: 2023-04-03 16:50
 • zmodyfikował: Administrator
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-03 16:52

Zarządzenia

Metryka

 • opublikował: Marcin Skarpetowski
  data publikacji: 2022-10-27 15:13

Zarządzenie-nr-313-2022-Wójta-Gminy-Sadowne-w-sprawie-powołania-Dyrektora-Gminnej-Biblioteki-Publicznej-w-Sadownem

Zarządzenie-nr-312-2022-Wójta-Gminy-Sadowne-w-sprawie-powołania-Dyrektora-Gminnego-Ośrodka-Kultury-w-Sadownem

Zarządzenie nr 2/2022 GBP

Zarządzenie nr 3/2022 GOK

Zarządzenie nr 2/2022

Metryka

 • opublikował: Marcin Skarpetowski
  data publikacji: 2022-05-06 09:55

Zarządzenie nr 4/2021 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadownem z dnia 14.12.2021 r.

Zarządzenia

Metryka

 • opublikował: Marcin Skarpetowski
  data publikacji: 2021-12-16 08:30
 • zmodyfikował: Marcin Skarpetowski
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-16 08:30

Zarządzenie nr. 2/2021

Metryka

 • opublikował: Marcin Skarpetowski
  data publikacji: 2021-11-22 11:22

Zarządzenie nr. 1/2021

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Metryka

 • opublikował: Marcin Skarpetowski
  data publikacji: 2021-04-01 13:22

Zarządzenie nr 2/2020

Zarządzenie nr 2/2020

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem

z dnia 15 grudnia 2020 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem

§1

 1. Ustalam dzień 24 grudnia 2020 (czwartek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem w zamian za dzień świąteczny 26 grudnia 2020 r. (sobota)

§2

O ustaleniu dnia wolnego od pracy informuje się pracowników i użytkowników poprzez:

 1. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na drzwiach wejściowych do instytucji.
 2. Zamieszczenie informacji na stronie internetowej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                    Dyrektor

                    Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem

                    Ewa Piórkowska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Piórkowska
  data wytworzenia: 2020-12-15
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-12-17 13:11
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-17 13:20

Bilans z wykonania budżetu za rok 2019

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-09-18 09:27

Zarządzenie nr 1/2020

Zarządzenie nr 1/2020

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem

z dnia 05 czerwca 2020 r.

 

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem za odpracowaniem

 

§1

 1. Ustalam dzień 12 czerwca 2020 (piątek) dniem wolnym od pracy dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem.
 2. Odpracowanie dnia wolnego nastąpi – 05 lipca 2020 r. (niedziela).
 3. W dniu wyznaczonym do odpracowania ustalam czas pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem w godz. 08.00-16.00.

 

§2

O ustaleniu dnia wolnego od pracy informuje się pracowników i użytkowników poprzez:

 1. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na drzwiach wejściowych do instytucji.
 2. Zamieszczenie informacji na stronie internetowej.

 

                                                            §3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem

Ewa Piórkowska

 

 

 

                                                                                              

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2020-06-09 11:08
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-09 11:10

Zarządzenie nr 5/2019

Zarządzenie nr 5/2019

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem

z dnia 08. 11. 2019 r.

 

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem za odpracowaniem

 

§1

 1. Ustalam dzień 24 grudnia 2019 (wtorek) dniem wolnym od pracy dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem.
 2. Odpracowanie dnia wolnego nastąpi – 11 listopada 2019 r. (poniedziałek).
 3. W dniu wyznaczonym do odpracowania ustalam czas pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem w godz. 13.00-21.00.

 

§2

O ustaleniu dnia wolnego od pracy informuje się pracowników i użytkowników poprzez:

 1. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na drzwiach wejściowych do instytucji.
 2. Zamieszczenie informacji na stronie internetowej.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem

Ewa Piórkowska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Piórkowska
  data wytworzenia: 2019-11-07
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2019-12-05 13:46

Protokół z przeprowadzonego wyboru ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia...

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Piórkowska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2019-11-04 13:16

Zapytanie ofertowe z dnia 14 października 2019 r. „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu pt. Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019."

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Piórkowska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2019-10-14 13:53
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-14 13:57

Zarządzenie Nr 4/2019

Zarządzenie nr 4/2019

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem

z dnia 08. 08. 2019 r.

 

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem za odpracowaniem

 

§1

 1. Ustalam dzień 16 sierpnia 2019 (piątek) dniem wolnym od pracy dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem.
 2. Odpracowanie dnia wolnego nastąpi – 25 sierpnia 2019 r. (niedziela).
 3. W dniu wyznaczonym do odpracowania ustalam czas pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem w godz. 8.00-16.00.

 

§2

O ustaleniu dnia wolnego od pracy informuje się pracowników i użytkowników poprzez:

 1. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na drzwiach wejściowych do instytucji.
 2. Zamieszczenie informacji na stronie internetowej.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem

Ewa Piórkowska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Piórkowska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2019-08-08 16:53
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-10 15:30

Zarządzenie Nr 3/2019

Zarządzenie nr 3/2019

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem

z dnia 17. 06. 2019 r.

 

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem za odpracowaniem

 

§1

 1. Ustalam dzień 21 czerwca 2019 (piątek) dniem wolnym od pracy dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem.
 2. Odpracowanie dnia wolnego nastąpi – 7 lipca 2019 r. (niedziela).
 3. W dniu wyznaczonym do odpracowania ustalam czas pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem w godz. 8.00-16.00.

 

§2

O ustaleniu dnia wolnego od pracy informuje się pracowników i użytkowników poprzez:

 1. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na drzwiach wejściowych do instytucji.
 2. Zamieszczenie informacji na stronie internetowej.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem 

                                                                                             

Ewa Piórkowska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Piórkowska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2019-06-18 09:56
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-10 15:32

Bilans z wykonania budżetu za rok 2018

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Piórkowska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2019-05-09 17:40
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-09 17:45

Zarządzenie Nr 2/2019

Zarządzenie nr 2/2019

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem za odpracowaniem

 

§1

 1. Ustalam dzień 2 maja 2019 (czwartek) dniem wolnym od pracy dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem.
 2. Odpracowanie dnia wolnego nastąpi – 2 czerwca 2019 r. (niedziela).
 3. W dniu wyznaczonym do odpracowania ustalam czas pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem w godz. 12.00-20.00.

 

§2

O ustaleniu dnia wolnego od pracy informuje się pracowników i użytkowników poprzez:

 1. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na drzwiach wejściowych do instytucji.
 2. Zamieszczenie informacji na stronie internetowej.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem

 

Ewa Piórkowska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Piórkowska
  data wytworzenia: 2019-04-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2019-04-25 18:29
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-10 15:34

Zarządzenie Nr 1/2019

Zarządzenie nr 1/2019

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem

 

§1

Na podstawie Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm. oraz Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem nadanego Uchwałą Nr IV/17/11 Rady Gminy w Sadownem z dnia 21 marca 2011 r. wprowadzam zmiany w /w regulaminie.

 1. § 8 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

       Pracę GOK w Sadownem ustala się;

       od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 19.00

                 oraz zdania

                 Główny Księgowy

                  - od poniedziałku do piątku godz. 10.00 – 12.00

                  Pracownicy merytoryczni – instruktorzy

                  - od poniedziałku do piątku godz. 8.00-19.00 

 

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.

                                                                                                                           

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem

 

Ewa Piórkowska

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Piórkowska
  data wytworzenia: 2019-03-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2019-04-25 18:08
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-10 15:35

Zarządzenie Nr 1/2018

Zarządzenie 1/2018

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem z dnia 01.06.2018 r.

 

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem za odpracowaniem

§1

 1. Ustalam dzień 4 czerwca 2018 (poniedziałek) dniem wolnym od pracy dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem.
 2. Odpracowanie dnia wolnego nastąpi – 3 czerwca 2018 r. (niedziela).
 3. W dniu wyznaczonym do odpracowania ustalam czas pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem w godz. 12.00-20.00.

 

§2

O ustaleniu dnia wolnego od pracy informuje się pracowników i użytkowników poprzez:

 1. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na drzwiach wejściowych do instytucji.
 2. Zamieszczenie informacji na stronie internetowej.

 

  §3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem

 

Ewa Piórkowska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Piórkowska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2018-06-02 13:40
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-10 15:36

Zarządzenie Nr 2/2017

Zarządzenie 2/2017

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem z dnia 24.04.2017 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem za odpracowaniem

 

§1

 1. Ustalam dzień 2 maja 2017 (wtorek) dniem wolnym od pracy dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem.
 2. Odpracowanie dnia wolnego nastąpi – 2 lipca 2017 r. (niedziela).
 3. W dniu wyznaczony do odpracowania ustalam czas pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem w godz. 9.00-17.00.

§2

O ustaleniu dnia wolnego od pracy informuje się pracowników i użytkowników poprzez:

 1. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na drzwiach wejściowych do instytucji.
 2. Zamieszczenie informacji na stronie internetowej.

 §3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem

 

Ewa Piórkowska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Piórkowska
  data wytworzenia: 2017-04-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-04-25 17:25
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-10 15:37

Zarządzenie Nr 1/2017

Zarządzenie 1/2017

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem z dnia 10.04.2017 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem za odpracowaniem

 

§1

 1. Ustalam dzień 14 kwietnia 2017 (piątek) dniem wolnym od pracy dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem.
 2. Odpracowanie dnia wolnego nastąpi – 4 czerwca 2017 r. (niedziela).
 3. W dniu wyznaczony do odpracowania ustalam czas pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem w godz. 12.00-20.00.

§2

O ustaleniu dnia wolnego od pracy informuje się pracowników i użytkowników poprzez:

 1. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na drzwiach wejściowych do instytucji.
 2. Zamieszczenie informacji na stronie internetowej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem

 

Ewa Piórkowska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Piórkowska
  data wytworzenia: 2017-04-10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-04-25 17:25
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-10 15:39

ZARZĄDZENIE Nr 3/2015

ZARZĄDZENIE Nr 3/2015


Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem z dnia 14 grudnia 2015 r.


w sprawie ustalenia dnia wolnego w zamian za święto przypadające w dzień wolny od pracy inny niż niedziela w 2015 r.

§ 1.

 

Na podstawie art.130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz .U. z 2014r., poz. 1502) Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem zarządza, co następuje:

Ustalam dzień 24 grudnia 2015 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka w Sadownem , w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2015 r.

§ 2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

                                                                                    Dyrektor

Gminnego Ośrodka Kultury w Sadowne

                                                                                    Ewa Piórkowska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Piórkowska
  data wytworzenia: 2015-12-14
 • opublikował: Marcin Molski
  data publikacji: 2015-12-17 12:45

Najważniejsze Informacje

 

Zarządzenie 2/2015

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem z dnia 23.09.2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Kultury

 w Sadownem.

§ 1

Na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem nadanego Uchwałą Nr IV17/11 Rady Gminy w Sadownem z dnia 21 marca 2011 roku wprowadzam następujące zmiany w/w regulaminie.

 

 1. § 8 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„Pracę GOK ustala się :

od poniedziałku do piątku odgodz. 11.00 do 19.00”

oraz zdanie

„Pracownicy merytoryczni –instruktorzy

- od poniedziałku do piątku godz. 11.00-19.00”

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r.

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

                                                                                   w Sadownem

                                                                                    Ewa Piórkowska

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Zarządzenie Nr 1/2015

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem

 z dnia 6.07.2015 r.

 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołanie komisji inwentaryzacyjnej

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U z 2002 r. nr 76 poz. 694 z późn.  zm) zarządza się, co następuje:

§ 1

Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych w Gminnym Ośrodku Kultury

w Sadownem .

§ 2

Inwentaryzacji należy dokonać do dnia 15.07.2015 r.

 

 

§ 3

Powołuję się Komisję Inwentaryzacyjną w składzie :

 1. Barbara Stanisławczyk
 2. Marcin Molski
 3. Anna Bubrzyk

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

                                                                                   w Sadownem

                                                                                    Ewa Piórkowska

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Piórkowska
  data wytworzenia: 2015-09-29
 • opublikował: Marcin Molski
  data publikacji: 2015-03-31 12:36
 • zmodyfikował: Marcin Molski
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-29 14:49

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 48915
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-04-06 09:45:45