Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: bip.gok.sadowne.pl

Treść strony

Najważniejsze Informacje

 

Zarządzenie 2/2015

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem z dnia 23.09.2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Kultury

 w Sadownem.

§ 1

Na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem nadanego Uchwałą Nr IV17/11 Rady Gminy w Sadownem z dnia 21 marca 2011 roku wprowadzam następujące zmiany w/w regulaminie.

 

 1. § 8 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„Pracę GOK ustala się :

od poniedziałku do piątku odgodz. 11.00 do 19.00”

oraz zdanie

„Pracownicy merytoryczni –instruktorzy

- od poniedziałku do piątku godz. 11.00-19.00”

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r.

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

                                                                                   w Sadownem

                                                                                    Ewa Piórkowska

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Zarządzenie Nr 1/2015

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem

 z dnia 6.07.2015 r.

 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołanie komisji inwentaryzacyjnej

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U z 2002 r. nr 76 poz. 694 z późn.  zm) zarządza się, co następuje:

§ 1

Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych w Gminnym Ośrodku Kultury

w Sadownem .

§ 2

Inwentaryzacji należy dokonać do dnia 15.07.2015 r.

 

 

§ 3

Powołuję się Komisję Inwentaryzacyjną w składzie :

 1. Barbara Stanisławczyk
 2. Marcin Molski
 3. Anna Bubrzyk

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

                                                                                   w Sadownem

                                                                                    Ewa Piórkowska

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Piórkowska
  data wytworzenia: 2015-09-29
 • opublikował: Marcin Molski
  data publikacji: 2015-03-31 12:36
 • zmodyfikował: Marcin Molski
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-29 14:49

Rejestr zmian

 • zmieniono 2015-09-29 14:47 przez Administrator Systemu - Marcin Molski
 • zmieniono 2015-09-29 14:48 przez Administrator Systemu - Marcin Molski
 • zmieniono 2015-09-29 14:49 przez Administrator Systemu - Marcin Molski
 • zmieniono 2015-09-29 14:49 przez Administrator Systemu - Marcin Molski

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 35864
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-09-13 12:43:44